Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΕΥΧΕΣ


Πρόσφατοι φίλοι μου ευχήθηκαν και ξέρω ότι το εννοούν.
Φίλοι είκοσι και πλέον χρόνων με ξεπέταξαν με ένα 'ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ' σε sms.
Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς.
Τους πρώτους διότι υπάρχουν στην ζωή μου.
Τους δεύτερους διότι μου έδωσαν την ευκαιρία να καταλάβω πόσο ανεπαρκείς είναι και να αναθεωρήσω την σχέση μας.


by V.