Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Ανθρώπων έργα...

Π...όπως..παίζουμε πόλεμο?


Π....όπως πυρκαγιές...

ένα χρόνο πριν...